NorwayDenmark
Få et tilbud

Virksomhedens sociale ansvar

CSR-principper til gavn for vores virksomhed, interessenter og lokalsamfundet –

Vi sigter efter at træffe gode, bæredygtige forretningsbeslutninger til gavn for vores virksomhed, interessenter og de samfund, hvor vi opererer. Vores strategi for Corporate Social Responsibility (CSR) er fokuseret på fire hovedområder: mennesker, miljø, integritet og vores lokalsamfund.

 • Mennesker

  Vi udvikler kompetencer og mennesker – vores medarbejdere er vores største aktiv. Vi er forpligtet til at give alle lige muligheder og ikke at forskelsbehandle. Vi tilskynder til en åben og ærlig arbejdskultur.
  Vi tror på, at ethvert individ skal opleve respekt, retfærdighed og omsorg.

 • Miljøet

  Vi forstår, at hver branche kan have betydelig indvirkning på miljøet, og vi vil stræbe efter at minimere vores miljømæssige fodaftryk gennem vores aktiviteter. Bæredygtig ledelse er afgørende for fremtiden for vores virksomhed og industri, og derfor arbejder vi på at skabe miljøvenlige alternativer ved at foretrække Supply Chain-partnere, som har miljøvenlige politikker og er ISO 14001 godkendte.

 • Integritet

  Vi opfordrer til gennemsigtighed i hele vores forretning og overholder fuldt ud en høj standard for forretningsetik og overholder både vores egne ledelsesprincipper, og tillige vores kunders og leverandørers.

 • Vores Fællesskaber

  Vi sigter mod at gavne de lokalsamfund, hvor vi opererer, ved at sikre lokal beskæftigelse, viden overførsel og økonomisk vækst. Vores mest direkte bidrag er gennem ansættelse af lokalt personale, sponsorater af aktiviteter og klubber for børn og unge i vores lokalsamfund.