NorwayDenmark
Få et tilbud

Kvalitetstest og certificering

Da det meste af produktionen vi laver, er specialdele i henhold til vores kunders specifikationer, tegnings- og testkrav, så tager vi kvalitetssikringsprocessen meget seriøst.

Der laves en detaljeret teknisk undersøgelse allerede i forespørgselsstadiet og før tilbud udfærdiges, så vi er sikre på at vi er i stand til at levere slutproduktet i rette kvalitet. For yderligere at styrke vores processer, udfærdiger vi altid vores egen tegning for hver enkelt del, og beder vores kunders tekniske afdeling om grundigt at kontrollere og godkende den, før vi investerer i værktøj og forme med mere. Når værktøjerne er klar, producerer og fremsender vi prøver for godkendelse hos vores kunder, før masseproduktionen starter. Dermed sikrer vi at vi fra første leverance har styr på kvaliteten.

Vi følger vores aftalte kvalitetstestprocedurer metodisk, for at sikre den samme kvalitet hver gang. Der er løbende kontrol af emner igennem de forskellige processer, og der udføres altid en endelig sidste inspektion før afsendelse.

Vi leverer komplette testrapporter som eksempelvis 3.1 certifikat i henhold til EN 10204.

Vores leverandører anvender bl.a. følgende kvalitetsudstyr til destruktiv og ikke-destruktiv testning

  • Ultralydstestmaskine
  • Carl Zeiss Coordinate Measuring Machine (CMM)
  • Dye Penetrant Test
  • Røntgen maskine
  • Magnetisk partikeltestning (MPI) til revnedetektion
  • Makro- og mikrostrukturtest til inspektion af penetration
  • Termisk udstyr til kontrol af temperaturen i den varmepåvirkede zone (HAZ) i et materiale
  • Salttågetest
  • Profilprojektor